Copyright på x-rejser.dk

Alt materiale på www.x-rejser.dk og underdomæner heraf tilhører x-rejser.dk. Mangfoldiggørelse, hvadenten i fuldstændig eller forkortet form, er i henhold til gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgående aftale med dine-opskrifter og forfatteren til den pågældende tekst. Dette forbud gælder såvel tekst som illustrationer og omfatter enhver form for mangfoldiggørelse, det være sig ved trykning, fotokopiering, duplikering, båndindspilning, netpublicering m.m